Kustom F100 Pick Up

Aus einer rostfreien Basis eines 65er Ford f100 entsteht ein Kustom Pick up.

Ford F100 1965 Kustom

Ford F100 1965 Kustom